Allerzielen 2019

Op 27 Oktober jongstleden herdachten wij in de viering van Allerzielen alle overledenen van de Gemeente Maastricht op de Begraafplaats Tongerseweg, samen met Burgemeester Penn-te Strake en Wethouders.

Wij bedanken de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, Stichting Maastrichtse Harmonie Kunst door Oefening, Kinderkoor Sjamaes, Popkoor Sjanté, De eerste Maestrichtse D.D. Stadsschutterij en Scouting Sint Gerlach voor hun bijzondere bijdrage aan deze memorabele dag.

Bedankt!