Begraven

Wanneer iemand overlijdt, moet er in korte tijd veel geregeld worden. Bijvoorbeeld het kiezen van een graf. U wilt meer weten over of heeft misschien al gekozen voor de gemeentelijke Begraafplaats Tongerseweg, een algemene begraafplaats waar overledenen van diverse geloofsovertuigingen begraven kunnen worden.

Bij begraven wordt in tegenstelling tot cremeren gekozen voor het begraven of bijzetten van de overledene in een aardgraf. Hierbij wordt in de meeste gevallen gekozen voor een eigen graf met een grafhuur van minimaal twintig jaar. Sommige gemeentelijke begraafplaatsen hebben delen met een bijzonder bestemming die vallen onder een kerkgenootschap. Dit is niet het geval op de gemeentelijke Begraafplaats Tongerseweg. Op de Begraafplaats Tongerseweg wordt alleen begraven van maandag tot en met zaterdag. In de regel niet op zondagen en algemene christelijke feestdagen.

Mocht u de uitdrukkelijke wens hebben om de overledene buiten reguliere tijden te begraven dan kan uw begrafenisondernemer hierover contact opnemen met de administratie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Particulier graf

Een particulier graf is een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het laten begraven en begraven houden van overledenen en/of;
  • het laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.
     

U huurt een particulier graf of familiegraf voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid dit recht te verlengen met telkens een termijn van 5 of 10 jaar. Samen met de beheerder van de begraafplaats zoekt u een plek uit. Een van de nabestaanden wordt geregistreerd als ’rechthebbende’ en bepaalt vervolgens wie verder in het graf begraven mag worden. De onderhoudsplicht van het graf ligt eveneens bij de ’rechthebbende’.