Historie

Algemene begraafplaats aan de Tongerseweg

De Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg 292 behoort tot de oudste Algemene Begraafplaatsen van Limburg. In de tijd dat de Napoleontische troepen in Maastricht verbleven (1795-1814) werden verschillende rapporten opgesteld naar de omstandigheden waarin toen op de kerkhoven in de binnenstad werd begraven.

Al op 8 oktober 1798 werd door de raad van het kanton Maastricht besloten om voortaan alleen nog begravingen toe te staan op de blekerij tussen de Bogaardenstraat en de Capucijnenstraat. Tot die tijd lagen er bij verschillende Maastrichtse parochiekerken nog kerkhoven, zoals bij de St. Jacobskerk aan het Vrijthof, rond de O.L. Vrouwekerk, achter de St. Matthiaskerk aan het Maastrichter Pastoorstraatje, bij de Waalse kerk en bij de St. Martinuskerk in Wyck.

Het grote armenkerkhof van de blekerij aan de Bogaardenstraat strekte zich uit van de Capucijnenkerk tot aan het terrein van de Nutsbedrijven. Een restant van de kerkhofmuur is bewaard gebleven langs het kleine monument op het Misericordeplein. Aan dit armenkerkhof herinnert nog een gedenksteen in het pand Uitbelderstraat 1, waarin vroeger de loods van brouwerij Marres was gevestigd en nu bij de wijnhandel Thissen in gebruik is; de tekst op de steen meldt: "Gebouwd 1897 door Clement Marres; van hier 18 karren doodsbeenderen naar het R.K. Kerkhof gebracht".