Grafmonument Bosch van Drakenstein, 1842

Bestaande uit een rijk geornamenteerd smeedijzeren hekwerk op een hardstenen basement.

Omschrijving

Grafmonument, smeedijzeren hekwerk op rechthoekig hardstenen basement, rustend op tien in ijzer gegoten schedels. In de bovenrand van het hekwerk tekst in losse ijzeren letters "B.A.C.C.O. Bosch van Drakestein Geboren Volkhemer Overleden den 10den Juny 1842 Zij Ruste in Vrede".

Het ijzeren hekwerk is verdeeld in een tiental vakken met rouwattributen. Aan de oostzijde, v.l.n.r. een tiara met twee kruiselings geplaatste kruisstaven en twee doodsbeenderen; bloemenmandje met schaar, die een bloemstengel afknipt; een pastoorshoed met kruiselings geplaatste herdersstaf en herdersschopje. Aan de zuidzijde v.l.n.r. de geloof-, hoop- en liefdesymbolen, twee zeisen en een schop.

Aan de westzijde v.l.n.r. gekruiste hellebaard en zwaard, waarboven een helm en twee gekruiste doodsbeenderen; een kelk met twee gekruiste olijftakken; een prinsenkroon met twee gekruiste scepters, twee gekruiste doodsbeenderen. Aan de noordzijde v.l.n.r. een schaal met bellen, blaaspijp en een doodskop.

Waardering

Het grafmonument Bosch van Drakestein is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten, materiaalgebruik en ornamentiek. Het grafmonument Bosch van Drakestein is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het gedenkteken beschikt over een hoge mate van typologische zeldzaamheid.