Grafmonument van Frederik Becks, socialistisch gemeenteraadslid, 1931

Vervaardigd door beeldhouwer L. Pieters. Gesitueerd op het ongewijde, socialistische deel van de begraafplaats aan de Tongerseweg.

Omschrijving

Hardstenen grafmonument, gedeeltelijk gepolychromeerd en verguld.

Reliëfdecoratie op de penanten: links een bloemenrank bekroond met een vuurtoorts. Op de penanten rust een rechthoekige dekplaat met in reliëf de zon van het morgenrood. Inscriptie: ""Hier rust Frederik Becks lid van den Gemeentenraad geb. 15-7-1864 overl. 27-4-1931 echtgenoot van Anna Craft geb. 30-8-1860 overl. 28-10-1936 zijn leven en werken was gewijd aan recht en waarheid belichaamd in het socialisme"".

Waardering

Het grafmonument van Frederik Becks is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten, materiaalgebruik en ornamentiek. Het graf Becks is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het gedenkteken is in hoge mate gaaf en beschikt over een hoge mate van typologische zeldzaamheid.