Grafmonument voor J.L.A. Ridder de Behr en familie 1813

Omschrijving

Het graf de Behr betreft een marmeren zuil in de vorm van een Romeinse mijlpaal. De zuil is voorzien van een grafkrans in eikenloof alsmede het opschrift: ""D. Jean-Lambert-Antoine Chevalier de Behr / Né le 30 Mart 1753 Mort le 9 Fevrier 1813 / Maria Anna Josephine de Prummer née le 22 / Septembre 1756 décédée le 28 Juillet 1828 / Le Chevalier Edouart Alexandre de Behr né le / 1 Janvier 1840 mort le 19 Juin à Maestricht 1840 / Le Chevalier Jean Joseph Alexandre de Behr / Chevalier du Lion Belge, Ingénieur en Chef né le 15 Aout 1786 mort le ... .

Waardering

Het grafmonument de Behr is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten en het materiaalgebruik.

Het grafmonument Behr is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het grafmonument is in hoge mate gaaf en beschikt over een zeer hoge mate van typologische zeldzaamheid.