Neo-gotische KAPEL met grafkelder, 1885-1890

Neo-gotische KAPEL met grafkelder, dominant gesitueerd op de begraafplaats aan de Tongerseweg, 1885-1890

Gebouwd naar een ontwerp van architect Johannes Kayser.

Omschrijving

De kapel heeft een souterrainverdieping met grafkelder plus één bouwlaagop een octagone plattegrond, ingangsportiek aan de westzijde. De kapel wordt gedekt door een achtzijdig tentdak met leien en nokkruis, het ingangsportiek door een zadeldak met leien.

Het muurwerk van de kapel is opgetrokken in machinale steen, op een grauwbruine bakstenen plint met groen geglazuurde profiellijst. Groen geglazuurde speklagen, roodbruin geglazuurde profiellijsten en spitsbooglijsten. Metselwerk in kruisverband. Onder de houten lijstgoot een breed fries met een indeling van driepassen. Zich verjongende steunberen op de gevelhoeken. Het ingangsportiek heeft een spitsboogvormige ingang met trapgevel. Deze trapgevel is afgedekt met geglazuurde ezelsruggen. Het portiek wordt gedragen door vier bakstenen kolommen met natuurstenen bladkapitelen. Hoogoplopende ijzeren lancetramen met neo-gotisch ornamentaal glas, een roosvenster met vierpastracering in het gevelvlak boven het ingangsportiek. Door de slanke steunberen en lancetramen maakt het gebouw een rijzige indruk.

Een dubbel smeedijzeren hekwerk in de segmentboogvormige kapelentree.

In de grafkelder onder de kapel gemetselde troggewelfjes op ijzeren profielen. Grafnissen. In het INTERIEUR van het voorportaal een met sjabloonmotieven beschilderd houten tongewelf, trekstangen. Links en rechts van het toegangshekwerk een grafsteen van een lid van de familie Claerenboets. Zeer rijk geornamenteerd kapelinterieur met ex voto-tegels, beeldennissen, ribgewelf op kraagstenen, sluitsteen met Christusmonogram, zwart-wit vloer in marmer en hardsteen. Altaar met twee tegeltableaux, waarop voorstellingen van het Heilig Graf en een Calvariegroep.

Waardering

De begraafplaatskapel is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Johannes Kayser, de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De kapel is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats Tongerseweg en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. De kapel is van groot belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur. De kapel beschikt bovendien over een redelijk architectuurhistorische en een in typologisch en functioneel opzicht hoge mate van zeldzaamheid.