In de oorlog

In de oorlog werd aan de Tongerseweg ten oosten van de kerkhofmuur een "Ehrenfriedhof" voor gesneuvelde Duitse soldaten aangelegd, waarnaast een kleine strook gereserveerd was voor de slachtoffers van het "Feindliches Heer".

Panorama vak CC, militaire begraafplaats, ereveld 1945

Na de bevrijding werd op de begraafplaats een groot betonnen kruis geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog. Rond dit kruis staan kleine muurtjes met plaquettes waarop de namen van de Maastrichtse slachtoffers van de Japanse bezetting gememoreerd worden.

Het monument is door J. Huysmans ontworpen en draagt de tekst: "Gesneuveld in Indonesië 1940-1950 R.I.P". Rond dit gedenkteken staan op meerdere grafvelden zandstenen graftekens voor de gesneuvelde militairen van de geallieerde legers.

Panorama vak R, Indonesiëmonument

Na de oorlog werd het laatste uitbreidingsplan gerealiseerd naar ontwerp van de stadarchitect Dingemans op een smalle strook ten westen van de begraafplaats en vooral ten noorden ervan. Deze uitbreiding uit 1956 is omzoomd met een hoge taxushaag. De oude Trichterbaan (vroeger Brouwersweg of Steenstraat geheten) kwam te vervallen en werd omgeleid over de Borneostraat. Aan de Javastraat werd een nieuwe toegang gecreëerd en verrees daarnaast in 1961 een portiersloge en sectieruimte, naar ontwerp van P. Satijn.

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg liggen veel oorlogsgraven.
De graven van de in WOII omgekomen militairen en verzetslieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de Oorlogsgravenstichting en hebben een uniforme grafsteen (ererotonde R en vak CC).

De verspreid liggende (en vaak niet goed herkenbare) burgerslachtoffersgraven zijn door de ‘werkgroep oorlogsgraven’ geïnventariseerd, schoongemaakt en de inscripties zijn beter leesbaar gemaakt. Met toestemming van de gemeente worden ze nu erkend als burgerslachtoffersgraf en zijn ze voorzien van een tinnen kenmerk.


http://www.maastrichtsegevelstenen.nl

De site van de ‘werkgroep oorlogsgraven’ (klik op bovenstaande foto) geeft in woord en beeld
een overzicht van alle nog aanwezige oorlogsgraven (toestand 2020).