Tweede uitbreiding

Een tweede uitbreiding van de begraafplaats wordt in 1910 gerealiseerd naar een ontwerp van de Leuvense landschapsarchitect L.R. Rosseels, die ook betrokken was geweest bij de groenplannen aan het H. Hermanspark.

Ontwerptekening voor de uitbreiding van de begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht door Lévin Gustave Rosseels (1910). (Herkomst afbeelding, S.E. Minis, De laatste eer, begraafplaatsen en grafmonumenten in Maastricht en omgeving, Maastricht 1994.)

Het plan van Rosseels vormt ook weer een logische voortzetting van de bestaande begraafplaats, die nu met drie nieuwe ronde pleinen werd uitgebreid. ook deze nieuwe pleinen vormen telkens weer het midden van een assenkruis binnen een vierkant veld. Ook bij deze tweede uitbreiding werd weer een nieuwe poort gemaakt in dezelfde stijl als de oudere poorten.

Als landschapsarchitect schonk Rosseels veel aandacht aan de beplanting van het kerkhof. De hoofdassen achter de toegangspoorten werden met rode beuken beplant. In het midden van de nieuwe ronde erepleinen werden beplant met een Sequoia Dendron, een soort reuzeconifeer uit Californië. Op de kruisingen van de paden werden vanwege de rouwsymboliek treurbomen geplaatst: zoals treurwilgen, treuressen en treurberken.